Code sociale veiligheid

Roeivereniging Barendrecht (RVB) wil een veilige vereniging zijn voor haar leden. Op het terrein van roeien, onze faciliteiten, bevoegdheden en veiligheid kennen we tal van gedragsregels. Zo ook willen we helderheid scheppen op het gebied van onderling gedrag en sociale veiligheid en zorgdragen voor de noodzakelijke bescherming van al onze leden.

Het formuleren van omgangsvormen en het voorkomen van ongewenst gedrag rekent de vereniging daarom tot haar taken. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen. Dat kan alleen als je de ander in zijn waarde laat en met respect behandelt. Dat betekent dat RVB alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vindt.

Om aan te geven welke omgangsvormen gewenst zijn, en welk gedrag als ongewenst wordt aangemerkt, is een aantal regels vastgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op de Code Ongewenste Omgangsvormen zoals die is aangenomen in de ALV van de KNRB d.d. 25/02/2020. RVB vraagt alle leden zich te houden aan deze omgangs- en gedragsregels.

Daarnaast bevat deze code afspraken over het aannamebeleid van instructeurs en begeleiders, informatie over de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) en over het indienen van een klacht bij het bestuur.

Niet elk gedrag dat anderen kan kwetsen, kan in regels vastgelegd worden. Dit wil uiteraard niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is. Deze regels richten zich in de eerste plaats op onze leden, maar gelden ook voor bezoekers.

De vertrouwenscontactpersonen (VCP) kan je bereiken via: VCP@roeiverenigingbarendrecht.nl

Het bestuur kan je bereiken via: voorzitter@roeiverenigingbarendrecht.nl of info@roeiverenigingbarendrecht.nl

Klik hier voor het complete document 'Code Sociale Veiligheid RVB'

Omgangs- en gedragsregels

 1. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Accepteer andermans opvattingen en bied ruimte om die te ventileren. We hoeven het niets eens te zijn, we blijven respectvol communiceren
 3. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 4. Help de ander waar dat gewenst is.
 5. Val de ander niet lastig.
 6. Berokken de ander geen schade.
 7. Maak op geen enkele wijze misbruik van je machtspositie.
 8. Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 9. Negeer de ander niet.
 10. Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 11. Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, neem geen wapens mee.
 12. Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 13. Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 14. Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 15. Als iemand je hindert of lastigvalt, vraag hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag dan een ander om hulp.
 16. Help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de vertrouwenspersoon of het bestuur.
Powered by FOYS