Club historie

Bij Watersportvereniging Heerjansdam ontstond rond 1970 de eerste belangstelling voor het roeien. Door de kersverse roeisectie werden in dat jaar vijf afgedankte overnaadse boten van de “Dordtsche’ en ‘De Maas’ aangeschaft. Bij gebrek aan een roeiloods werden deze boten tot 1985 in een caravanstalling elders in Barendrecht opgeslagen.

De volgende jaren passeerden verschillende plannen de revue. Onder meer werd vergunning verkregen voor het aanleggen van een haven: de huidige haven. Inmiddels won de windsurfsport snel aan populariteit en werd getracht de belangen van de roeisectie van de Watersportvereniging en de surfactiviteiten te bundelen.

Een gezamenlijk plan van watersporters en surfers voor een grote accommodatie (benodigd budget anno 1978 ca. f 300.000,-) haalde het niet vanwege gebrek aan financiële middelen.

Door het afbranden van de accommodatie van De Brandaen in 1978 ontstond een nieuwe situatie. De nieuwe locatie werd vastgesteld: Noldijk 73. Toch duurde het nog lang voordat de huidige haven en steigers werden gerealiseerd; uiteindelijk kon De Brandaen in 1982 haar deuren feestelijk openen. De Roeivereniging schonk haar overbuur bij die gelegenheid een kastanjeboom die op het terrein tot op de dag van vandaag goed gedijt.

Inmiddels floreerde de roeisectie van de Watersportvereniging niet erg: de activiteiten kwamen niet van de grond. In 1978 werd besloten een aparte windsurfclub, Windsurfclub Barendrecht (WCB) op te richten. In 1983 traden de roeiers toe tot deze vereniging. De WCB vormde later het officiële fundament voor de Roei- en Windsurfvereniging Barendrecht.

Pas in 1981 begon een aantal nieuwelingen een gezelschap echte roeiliefhebbers om zich heen te verzamelen. Deze groep startte een actieve ledenwerving via advertenties in de lokale kranten. Een nieuw plan voor een eigen loods kon ook deze keer niet op instemming van het Barendrechtse gemeentebestuur rekenen: onvoldoende financiële onderbouwing en binding met de (toenmalige) commerciële surfschool.

Standvastig en creatief ging de zoektocht naar een te realiseren accommodatie door. Uiteindelijk in 1983 slaagde het plan om van de handbalvereniging Sprongschot een oude loods over te nemen. Het bouwplan werd ditmaal goedgekeurd. Een handjevol enthousiaste leden toog aan het werk en wist nog hetzelfde jaar de bouw af te ronden en zo stond er dan eindelijk de eigen botenloods (af. 15 x 5 meter).

Ook werd besloten tot het formeel vernieuwen van de verenging; uit de WCB ontstond een nieuwe verenging: Roei- en Windsurfvereniging Barendrecht. Intussen moest stevig aan het roeimateriaal worden geklust; de boten waren tweedehands op de kop getikt en waren tijdens de inactieve perioden nauwelijks gebruikt.

Van de aanvankelijk 100 (windsurf)leden, waaronder 60 roeiers, waren er in 1984 nog slechts 15 over die zich tot het echte roeien hadden bekeerd. Actieve ledenwerfacties deden het ledenaantal gestaag toenemen. De activiteiten werden opnieuw opgestart; met behulp van de Zuid-Hollandse Roeibond werden in 1985 de eerste instructeurscursussen georganiseerd. In datzelfde jaar, op 20 april 1985, werd de herboren vereniging lid van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. In de jaren die volgden, groeide het aantal leden tot ca. 80 in 1993. Inmiddels verscheen naast ons gebouw het clubgebouw van kanovereniging Lekko.

Een belangrijke stap werd gezet in 1991. Na uitvoerig beraad met de leden werd besloten tot het bouwen van een nieuwe botenloods. Met de afmetingen van 12 x 20 meter werd het mogelijk de boten beter op te bergen. Door de groei was het bovendien noodzakelijk de vloot uit te breiden; dit was alleen mogelijk indien de nieuwe loods fors groter zou zijn. De Gemeente verleende goedkeuring. De bouw startte in 1992 en werd – grotendeels door zelfwerkzaamheid van de eigen leden – in 1993 afgerond.

Intussen werd uiteraard enthousiast geroeid; zowel wedstrijden als toer- en recreatief roeien waren in trek. De in 1991 opgerichte jeugdafdeling groeide voorzichtig.

De oude botenloods werd in 1993 omgetoverd tot clubhuis. In 1994 werd een punt gezet achter het ‘windsurfverleden’. De naam werd gewijzigd in ‘Roeivereniging Barendrecht’.

Het eerste clubhuis

Powered by FOYS