Contributie

Voor 2022 gelden de volgende tarieven:

Contributie Senioren 220 euro
Contributie Junioren 135 euro

Inschrijfgeld 55 euro

2 proeflessen voor € 20,00.

Na 1 mei wordt de contributie naar rato verrekend.

Powered by FOYS