Contributie

Voor dit jaar gelden de volgende tarieven:

Contributie Senioren 240 euro
Contributie Junioren 145 euro

Inschrijfgeld 55 euro

2 proeflessen voor € 20,00.

Na 1 mei wordt de contributie naar rato verrekend.