Noldijk 73a, 2991 VH Barendrecht
vv

Welkom

Welkom bij Roeivereniging Barendrecht

WELKOM

Je hebt interesse om lid te worden van de RVB. Welkom!

Kies hier of je je eerst aanmeldt voor proeflessen, of dat je je direct wilt inschrijven via het online inschrijfformulier.

EERST GRATIS PROEFLESSEN?

Alvorens lid te worden kun je je aanmelden voor een tweetal proeflessen met een ervaren roei-instructeur op een moment waarop het voor jullie beiden uitkomt. Pas na deze proeflessen besluit je lid te worden of door wilt gaan met de lessen.

LID WORDEN?

Lid worden van Roeivereniging Barendrecht? Schrijf je dan in voor de Afroeiperiode. Inschrijven is mogelijk door langs te gaan op de roeivereniging. Om rijen te vermijden kun je alvast dit online formulier invullen. Let op, ook na het invullen van dit online formulier dient je inschrijving bevestigd te worden door de ledenadministratie.

Controleer na invullen of alle gegevens volledig en correct zijn en lees de betalingsvoorwaarden goed door.

INSCHRIJFFORMULIER

JA, IK SCHRIJF ME IN ALS LID BIJ ROEIVERENIGING BARENDRECHT!

Persoonsgegevens

 

Adresgegevens

 

Contactgegevens

 

Roeivaardigheden

 

Zwemvaardigheden

 

Gezondheid

 

Bijzonderheden m.b.t. roeivaardigheid, zwemvaardigheid en gezondheid

 

Participatie in de roeivereniging

Samen 'maken' we de roeivereniging tot een succes, hoe kun jij hieraan bijdragen?

 

Overige vragen

 

Pasfoto uploaden (niet verplicht)


 

Info

De contributie voor 2019 bedraagt € 210,- voor volwassenen en € 125,- voor jeugdleden. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Het contributiejaar betreft een kalenderjaar. Indien je gedurende het jaar lid wordt, geldt een aflopende staffel. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 55,- (dit is inclusief een T-shirt met verenigingslogo). Je ontvangt de factuur per email en wordt verzocht het inschrijfgeld en de contributie voor dit (lopende) jaar over te maken op rekening nummer NL78INGB0004374868 t.n.v. Roeivereniging Barendrecht. Dit onder vermelding van je naam en inschrijvingsdatum. Opzegging dient (schriftelijk of per e-mail) voor 1 november van een lopend jaar te geschieden bij de ledenadministratie.

 

Spam beveiliging

 

Acceptatie Privacy verklaring

Klik voor akkoord met de privacyverklaring van de Roeivereniging Barendrecht