Noldijk 73a, 2991 VH Barendrecht

Bouwactiviteiten m.b.t. dak clubhuis en nieuwe botenloods

Aan: Leden RVB

Van: Bouwcommissie (Geert Bos, Jacques Lodder en Loek Pols)

Datum: 24 november 2018

Betreft: Bouwactiviteiten m.b.t. dak clubhuis en nieuwe botenloods.

Op 13 november 2018 heeft de Gemeenteraad van Barendrecht de aangevraagde investeringssubsidie voor de bouw van de nieuwe botenloods en de vervanging van het dak van het clubhuis goedgekeurd. Een voor ons zeer belangrijk besluit want dit betekent dat we nu kunnen gaan bouwen!

 

Volgorde van werkzaamheden:

 

  1. Vernieuwing dakplaten clubhuis.

Die werkzaamheden starten op dinsdag 27 november 2018 en zullen ongeveer een week duren. Het vervangen van de dakplaten zal voor weinig overlast zorgen, alleen kan in die periode de fietsenstalling niet gebruikt worden. In die periode dus fietsen even elders plaatsen b.v. op het terras voor het clubhuis.

 

  1. Nieuwe botenloods.

De piketpalen zijn inmiddels uitgezet. Daarna gaat de aannemer de betonvloer uitzetten en markeren waar de heipalen komen. Die werkzaamheden zijn (voorlopig) gepland in de week van 10 tot 14 december a.s.. De bedoeling is dat er die week ook geheid wordt. Vervolgens start het grondwerk t.b.v. de fundering en de betonvloer van de nieuwe loods. De opbouw van de loods hangt mede af van wanneer de betonvloer gestort kan worden. Daarover zullen we jullie nader informeren.

 

Wat zullen we hiervan merken?

Voor 10 december worden de botenwagens verplaatst naar het terras. Vanaf de poort bij de ingang tot aan het grasveld komen stalen rijplaten te liggen. Deze zijn nodig voor de aan- en afvoer van grond, zand en bouwmaterialen. Door de rijplaten hopen we schade aan de bestrating zoveel mogelijk te voorkomen.

De rijplaten zullen geruime tijd blijven liggen en dat vraagt van de leden wel enige alertheid bij de handling van boten en botenwagens. De platen kunnen bijvoorbeeld  bij nat weer of vanwege afvoer van grond, glad worden.

 

De werkzaamheden zullen op bepaalde momenten wel enige hinder kunnen veroorzaken. Graag vragen we hiervoor jullie begrip en medewerking. Met een beetje geven en nemen zullen we echter tijdens de bouw gewoon kunnen blijven roeien. We hopen op een goede bouwperiode met als resultaat een waardevolle aanwinst voor onze vereniging!

 

%s

U moet ingelogd zijnom berichten te posten.