vr jan 05, 2018 @ 7:30PM - 09:30PM Nieuwjaarsborrel

Botenoverzicht

Naam boot: Type: Gewicht tot max: Afroeiniveau:
Alblas * 1x 75kg Scull 3
Baerne Wh 2x+ geen Basis
BarendrAcht 8+ 90kg Oars 3
Bernisse C2+ geen Oars 1
Binnenmaas C4x+ geen Scull 1
Blake 1x 100kg Scull 3
Breediep 1x geen Scull 1
Columbus C4x+ geen Scull 1
Devel Wh2x+ geen Basis
Dordtsche Kil C4+ geen Oars 1
Dubbel  2x 90kg Scull 2B
Duble * 2x 75kg Scull 2B
Egia 1x 75kg Scull 3
Gaetkens 2- 90kg Oars4
Giessen * 1x 75kg Scull 3
Graafstroom 2x 75kg Scull 2B
Haringvliet 4+ 90kg Scull 2A
Hellegat 1x 65kg Scull 2B
Hollands Diep 4x+ 90kg Oars 2
Kees Meeuwissen 1x 75kg Scull 3
Leidsche Vaart 2x 75kg Scull 2B
Linge 2x 105kg Scull 2B
Lisch ov 1x geen Scull 1
Mallegat 2x 105kg Scull 3
Merwen C3x+ geen

Scull 1

Noord 1x 65kg scull 2B
Oude Maas Wh2x+ geen Basis
Peugeot trimmy 1x geen Basis
Rietbaan 4x+ 80kg Scull 2A
Roompot "C1x" geen Scull 1
Schie* 1x 100kg Scull 3
Spui 1x 65kg Scull 3
Strooppot 1x 65kg Scull 3
Swiebertje 1x 65kg Scull 3
Thure * 1x 75kg Scull 3
Tienvoet C4x+ geen Scull 1
Tij 1x 75kg Scull 3
Uilensprong C4x+ geen Scull 1
Vasco da Gama Wh 2x+ geen Basis
Visdiefje C1x geen

Scull 1

Vliet 1x 65kg Scull 3
Vlij 1x 65kg Scull 3
Waaltje C2x+ geen Scull 1
Wantij * 1x 75kg Scull 3
Zweth 1x 90kg Scull 3
Zwin 1x 90kg Scull 3

Toelichting op het overzicht

Type: het nummer is het aantal roeiers (excl. eventuele stuur) x staat voor scullen + staat voor sturen
   

Gewicht

 

Opmerking 1:

Opmerking 2 *:

dit betreft het maximum roeiersgewicht I   - tot 65 kg (met J: afstelling speciaal voor jeugd) II  - tot 75 kg III - tot 90 kg g   - geen maximum gewicht

Indeling naar maximum roeiersgewicht: g-in beginsel geen maximumgewicht. I-tot 65 kg (met J: afstelling speciaal voor jeugd), II-tot 75 kg, III-tot 90 kg.
de Giessen / Wantij / Alblas / Thure / Duble / Schie / Graafstroom mogen niet worden ingezet voor lessen.

Afroeiniveau's RVB

Basis permissie (= scullen):

 • Afroeien in Wherry of in brede skiff (trimmy). Eisen; basisroeibeweging goed kunnen maken + alle commando's goed kunnen opvolgen.Voor de skiff geldt verder nog zelfstandig kunnen instappen, kunnen aanleggen en goed kunnen manoeuvreren.
 • Theorie
 • Sturen in een wherry met daarbij kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan deelname van een roeitocht.

Oefenboten: Oude Maas, Vasco da Gama, Baerne, Devel en Peugeot. Na behalen diploma mag men roeien in: zie boven. Gedachte hierbij is dat iemand na het behalen van deze permissie geheel zelfstandig kan deelnemen aan tochten en met andere kan roeien in een wherry, of zelfstandig kan roeien in een brede skiff. Na behalen diploma mag men roeien in zie boven. Het is mogelijk, dat er afgeweken wordt van het starten van lesgeven met de basispermissie. Dit dient echter per persoon te worden bekeken (Gedacht wordt hierbij aan bijvoorbeeld personen die net jeugdlid af zijn en toch willen leren roeien. Het is mogelijk dat er bij deze personen wordt gestart met lessen in een gladde skiff). 

Scull 1:

 • Roeien in een C2x+ of C4x+
 • Afroeien in dit type boot.

Oefenboten: Columbus, Uilensprong, Binnenmaas, Tienvoet, Merwen en Waaltje. Na behalen diploma mag men roeien in: zie boven.

Ook mag geroeid worden in : Lisch, Breediep, Snor en Visdiefje (aanbevolen wordt om de eerste keer onder begeleiding van een instructeur te roeien). 

Oars 1:

 • Roeien in een C2+ of C4+
 • Afroeien in dit type boot.

Oefenboten: Bernisse en Dordtsche Kil. Na behalen diploma mag men roeien in: zie boven. Na behalen diploma mag men roeien in: zie boven.  

Scull 2A:

 • Roeien in een gestuurde, gladde twee of vier.
 • Afroeien in een gestuurde gladde vier.

Oefenboten: Rietbaan en Hollands Diep (alleen met instructeur als stuurman). Na behalen van diploma mag men roeien in: zie boven.

Scull 2B:

. Roeien in een ongestuurde gladde dubbeltwee(2x) of dubbelvier(4x)

. Afroeien in dit type boot.

Oefenboten: Dubbel en Leidsche Vaart.Na behalen van diploma mag men roeien in: zie boven plus Duble

Scull 3:

 • Roeien in gladde skiff
 • Afroeien in dit type boot.

Oefenboten:  Blake, H. J. de Jongh, Kees Meeuwissen, Spui, Strooppot, Swiebertje, Thrymheim, Tij, Vlij Vliet, Zwin, Zweth. Na behalen van diploma mag men roeien in: zie boven plus Alblas, Giessen, Schie, Thure en Wantij,

Scull 4:

 • Wedstrijdpermissie/Speciale permissie

Boten: geen

Oars 2:

 • Roeien in een gestuurde gladde (2+) of (on)gestuurde (4, 4+).
 • Afroeien in dit type boot.

Oefenboten: Haringvliet (alleen met instructeur als stuurman). Na behalen van diploma mag men roeien in: zie boven.

Oars 3:

 • Afroeien in de acht.

Boten: BarendrAcht (oefenen met ervaren instructeur en/of roeiers). 

Oars 4

 • Afroeien in ongestuurde oars 2.

Boten: Gaetkens. 

Stuurbevoegdheid 1:

 • Afsturen in een C4 x+ of C4+ (gedeelte van het examen wordt afgelegd  zonder roer).

Stuurbevoegdheid 2:

 • Afsturen in de acht.

Weerdata